Art by ma - Jewelry

Art by ma - Jewelry

Kraftfulla smycken skapade med halvädelstenar, programerade och laddade i den nya tidens
5-dimensionella frekvens
"The Golden Diamond 8-Leafy Flower of Life" energin.
Handknutna 108 stenars malas, radband, chakrahalsband/armband, Specifika halsband/armband med halvädelstenar valda utefter deras unika egenskaper och kraft.

Namaste / Maria Andreasson

Följ mitt skapande på min facebooksida

Namaste / Maria Andreasson

https://www.facebook.com/Art-by-ma-jewelry-1632036867070121/