Medium 

Maria Andréasson

Certifierad Änglamedium

Maria är utbildad och certifierad som Änglamedium av Birkan Tore.

Med hjälp av en speciell metod skapade Birkan Tore ett system som överbryggar vibrations anpassningen, änglar och medium emellan. Vilket resulterade i att man lär sig släppa sin rädsla och vågar uppleva sin intuition fullt ut.

Änglarna är starka och ljusa energikroppar som kommer med healing och budskap till dig som önskar det högsta bästa i ditt liv.

Som änglamedium arbetar Maria alltid utefter det högsta bästa för klienten. Med hjälp av ärkeänglarna blir sessionen extra lugn och med en säkerhet där fokuset ligger på att ge dig som klient en vägledning där du just nu befinner dig på din själsstig. Ibland känns livet som en bergodalbana och då finns ärkeänglarna alltid där för oss. Kanske behöver du endast ett första möte med Maria som kanaliserar ärkeänglarnas budskap till dig för att du till slut själv lär dig att lite mer på din intuition.

Som änglamedium utför Maria även energihouse clearing. Man renar då en plats, ett hem etc på olika energier som på ett eller annat vis medför obehag för klienten.

Maria Andréasson & Birkan Tore, Stockholm 2014, på Änglamediumskaps-utbildningen.

Synskt Medium 

Maria har varit medial sedan barnsben men började aktivt att vidareutveckla sin mediala förmåga 2002 och har sedan dess varit aktiv i mediala utvecklingscirklar och således även certifierat sig inom olika grenar. 

Maria arbetar även som way shower, Light carrier, gridmaker in i den nya tidens frekvenser och kanaliserar änglar, uppstigna mästare och lightbeeings från den universella intelligensen. Maria är en healingkonstnär som medverkat på egna konstutställningar och ett flertal Vår och Höstsalonger. Kvantfysiken ligger Maria nära hjärtat då detta är det nya högre medvetandet som krävs i den nya tidens frekvenser.


Certifierad L.I.F.E Medium

Maria är utbildad och certifierad av Anne Johansson & Kicki Johansson.

L.I.F.E = Life Is For Ever. En Spiritualistisk evidensbaserad utbildning där man arbetar utefter de internationella riktlinjerna. Där fokus ligger på att bevisa att livet fortsätter efter döden.

De internationella riktlinjerna myntades av Julia Griffith, Iris Hall och ägarna på Ramsbergsgården i slutet på 80-talet och början på 90talet. L.I.F.E - mediumskap är grundat av Iris Hall.

De internationella riktlinjerna består av de fyra B:na
Bemötande
Beskrivning
Bevis
Budskap

Maria följer de etiska / moraliska förhållningsättet och full tystnadsplikt råder.