Healing

Certifierad Healer

Maria är Certifierad inom Atlanteahealing hos Birkan Tore, Diplomerad Reikihealing hos Johanna Lindberg och så har Maria sin egna kanaliserade healingform Som är en kombination av Atlanteanhealing och den nya tiden frekvenser med energibalansering, där hon även ger kanaliserad själsvägledning. För att stärka dig på din själsväg.

Energibalansering med kanaliserade budskap

ChakraEnergibalansering är en healingform där man arbetar med energi kroppen och assisterar kroppens självläknings process. 
I chakra healingen känner man in eventuella låsningar och vad dem bottnar i. Oftast beror det på att man har en obalans i sitt chakrasystem och inte till fullo kan tillgodose sig sin fulla potential. Vi behöver uppgradera vårt chakrasystem in till den nya högre frekvensen. En begränsning som till slut kommer till uttryck i din 3dimensionella fysiska kropp. Därför är det så otroligt viktigt att vi är balanserade i vårt chakrasystem så att det blir ett konstant fritt flöde. Man löser upp och frigör stagnationer och blockeringar som satt sig i din 3dimensionella fysiska kropp och din 4dimensionella astrala energikropp och som hindrar dig från att vara balanserad.
I den här nya tiden då vi går upp till den 5-dimensionella frekvensen är balansen extra viktig. Vi går från kompression till expansion. Dessa energier förbereder dig för att släppa taget om vår 3dimensionella föreställning om att vi upplever livet genom det som vår hjärnas perception upplever som verklighet. Vilket varit en begränsning för att vara i vår fulla potential där vi lever utifrån hjärtat. Vi släpper vår 3dimensionella upplevelse av egot. I den nya tidens energi har inte egot någon överlevnadsfunktion. Vi är multidimensionella ljusvarelser som är sammankopplad med universum och all energi. Det existerar ingen separation. När vi inser detta och kan ta in den här uppgraderingen in i vår 3dimensionella kropp kommer vi leva utifrån vårt hjärta.


I den här healingen har Maria ett nära samarbete med ärkeänglarna, uppstigna mästare och healingänglarna från Atlantis men även andra ljusvarelser med en hög universell intelligens, allt för ditt högsta bästa. De kommer också med budskap till dig med sådant som du behöver veta inför din fortsatta själsresa under den här reinkarnationen. Ibland stiger även andevärlden in om det är något som behövs läkas eller sägas. 

Atlantean Healing

AH

Atlantean Healing är en snabbt växande healing modalitet som har getts till mänskligheten vid denna tid av stora förändringar. Denna högt vibrerande energi har användts i helande tempel i Atlantis av helande präster och prästinnor. Den här specifika energin hölls i stora pooler av energi tills mänskligheten återigen var reda att kanalisera den.
Numer praktiseras och kanaliseras systemet genom Birkan Tore och lärs nu ut internationellt. De atlantiska Healings tekninkerna är en kombination av de gamla teknikerna som användes i templen och de nya som ges till oss inför dagens utmaningar.

Atlantean Healing sessioner är utformade för att balansera energifält som Atlanteans trodde dis-lätthet var en manifestation av obalansen inom energiområdet. Vid AH (Atlantean Healing) fokuserar man på att lyssna på kroppen och dess budskap att ta reda på de bakomliggande orsakerna till villkoren. Energin är en mycket hög vibration och kraftfull, men den känns behaglig under kanaliseringen eller när man tar emot den.
Varje session utförs av en certifierad Atlantean Healer utövare och Atlantis Healingänglar som kommer att hjälpa till med tillämpningen av energi- och läkningsprocessen.

-Session 45min
-Distans session 45min

Maria Andréasson

Cert Änglamedium, Cert Atlanteanhealer,
Cert Reiki healer