Vi föds - vi andas in och vi dör -vi andas ut.

31.08.2017

Det sägs att ljus kan ta sig in i svarta hål, men inte ut.
Vilket då skulle kunna jämföras med vår egen livslinje i den här reinkarnationen.
I samma stund som livsljuset tänds i och med vårt första hjärtslag, i samma stund är vi på så vis odödliga. Allt är energi som omförvandlas, vi föds och vi lämnar vår fysiska kropp för att på nytt förenas med universum.
Vi delar alla samma energi och min inandning är någon annans utandning.
Likväl som min sista utandning blir någon annans första inandning.
Vi föds - vi andas in och vi dör -vi andas ut.
Vackert.

Det här är inte religion utan kvantfysik.
Så vad kan vi då göra för att påverka styrkan i vårt själsliga ljus.
Jo, genom att var och en av oss tar fullt ansvar för oss själva och alltid utgår ifrån det goda inom oss att genom ödmjukhet, genuinitet och en ovillkorslös kärlek till allt levande gör vi skillnad. Tillsammans när vi vår livslåga.
Ur kärlek föds kärlek.
Våga kliva ut ur din komfortzon.
Våga vara DU.Namaste / Maria