Geometrisk form på Gridden i Valinge, Höstdagsjämningen

20.09.2017

Här är den geometriska formen på den här gridden. Golden-Diamond Flower Of Life + den geometriska formen som förbinder Modern med vatten & Jord elementet. Fadern med Eld & Luft. Lemurien(kvinnligt) med Vatten & Eld. Atlantis (manligt)med Luft & Jord.
Det handlar om födelsen av den nya tiden.
Vattenelementet symboliserar det livsgivande vattnet i Modern där det nya Livet ligger. Och med det manliga Elementets Eld kraft hjälps livet ut ur livmodern för att sedan andas in Luftelementet och slutligen vila på Moderns kropp.
Det handlar om att förena det manliga med det kvinnliga och det är därför som det i den här Modergridden ändrats om i elementordningen.


Namaste / Maria