Golden-Diamond Flower of Life Labyrint - Valinge

06.09.2017

Inbjudan:

Golden-Diamond Flower of Life Labyrinth höstdagjämningen 22 september.

"New Earth Grid" ett unikt nät som bär en ny medvetandenivå av den nya tidens frekvens" .

Höstdagjämningen den 22 september

Var med och skapa den Heliga Moder-Labyrint Gridden i vackra Valinge

 Höstdagsjämningen den 22 September 2017 kommer vi att skapa vår andra Gudomliga universella Golden-Diamond flower of life Grid med balans av kvinnligt och manligt. (Golden-Diamond flower of life bär geometriska koder som öppnar det universella hjärtat av total enhet och inre balans.)

September är Månaden för Moder Jord. Det är denna tid som vi kan skörda mycket av hennes rikedomar. Dessa skördar består av näringsämnen och viktiga mineraler som kommer från Moder Jords inre riken. Stora Modern öppnar nu nya inre depåer av mineraler som är viktiga byggstenar för cellerna och vår fysiska omvandling till 5D.

 Efter höstdagjämningen inträffar även en konstellation i Jungfruns stjärntecken som inte skett de senaste tusen åren. Detta är tidpunkten för en ny dimension och ett nytt inre skifte av pånyttfödelse, eller så kallad Return to Innocent för mänskligheten och jorden.

För att förstärka denna stora evolution och energiskifte som vi nu träder in i kommer nästa GoldenDiamond Flower of Life Labyrinth invigas i Valinge, Varberg fredag 22 september. Höstdagjämningen är dagen då Kvinnan, Gudinnan och Modern hyllas. Denna labyrint kommer därför att verka för Moder Jord och mänsklighetens högsta gudomliga bästa. Vi öppnar oss för det nya gudomliga livet av sann och ren villkorslös kärlek med vibrationer av glädje, kraft, balans och harmoni som lyfter oss till nästa nivå av medvetenhet.

Denna labyrint och grid kommer genom vårt gemensamma energiarbete att sammankoppla oss med jordens nya 5D magnetfält, där vi nu får möjlighet att ta emot dessa viktiga mineraler som har en betydelsefull funktion i denna inre omvandlingsprocess.

Genom denna inre frekvenshöjning öppnas portalen till vårt 5D universella hjärta av evigt liv, kärlek och ljus. Livet är den största gåvan av alla vi fått och som vi någonsin kommer få. I denna labyrint kommer vi att hedra det gudomliga livets alla skeden, vi kommer att lyfta oss själva och Moder Jord till en helt ny nivå där enbart ljus och kärlek råder.

Du är varmt välkommen att medverka vid invigningen och aktiveringen av denna Moder-labyrint
Fredag 22 september
kl.18.00-21.30
Kostnad: 595 kr
Anmälan:
 goldenstarcode@gmail.com eller 070-3622265

Kvällen börjar med information om dessa kanaliseringar och högre inkommande frekvenser samt labyrintens inverkan av det nya 5D elektromagnetfältet. Därefter görs en gemensam meditation där vi först gör en inre resa och transformation. I nästkommande steg kommer vi göra ett gemensamt energiarbete där kristallerna till labyrinten laddas med affirmationer för jorden och mänsklighetens högsta gudomliga bästa. Kvällen avslutas med invigning och aktivering av labyrinten då tidpunkten för höstdagjämningen inträffar kl.20.02.

Vi köper in kristaller till var och en samt förevigar Gridden med en vacker skylt med alla namn och affirmationer samt får du ett pergament detta till ett självkostnadspris på 595kr/pp. Ta gärna med egna kristaller som du önskar ladda! 
Vi bär vita kläder för att hedra ljuset och den nya tiden.
Mer information om det gemensamma energiarbetet kan du läsa om i den bifogade länken.

 Väl Mött//

Maria Andreasson, Marie Andrén, Karin Alfredsson & Angela Johnsson

www.soulguidancebyma.com www.iamguidance.com www.goldenstarcode.n.nu