Närvaro genom krackeleringsfasen

19.04.2017

Närvaro genom krackeleringsfasen.

När din kropp känns som att den krackelerar. Då står du inför två val:

1. Du kämpar emot och lägger fokus och energi på att överleva. I kamp med dig själv.
Du blir din sjukdom. Den är du. Du ÄR din sjukdom. Du ser inget hopp om förbättring. Bitterhet.


 2. Du väljer att acceptera smärtan och lägger istället ditt fokus på att aktivit välja gynnsamma miljöer där din sjukdom inte är vem du är, utan... en påminnelse om hur viktigt det är att ta ansvar för och att lyssna på din kropps signaler och att leva i compassion till dig själv och andra.  Du har tillit till att det blir bättre. Du vilar i nuet oavsett oro och smärta. Du föder Ditt positiva tänk genom aktiva val i compassion till Dig själv.

För att leva i compassion behöver man alla tre steg.

  • Du gör medvetna val som är bra för dig.
  • De valen är även bra för andra.

  • Du sätter sunda gränser så att du inte förbrukar dig själv.

Den svåraste av dem tre brukar vara den sista, särskillt hos empatiker.
Den viktigaste personen i ditt liv är och kommer alltid vara du. Det är i din fysiska kropp du valt att inkarnera till i detta liv. Genom att du aktivt tar ansvar för vilka miljöer du befinner dig i och med vem du delar dem med så kommer du också mer och mer in till din sanna essens. Din essens av ditt själsliga varande. Genom att välja hur du agerar på din reaktion, dina rädslor etc utifrån compassion till dig själv så skapar du en gynnsam inre miljö som också kommer visa sig i din yttre miljö. 
Genom att vara kärleksfull mot dig själv och väljer utifrån ditt hjärta så sprids den kärleksfulla energin från dig ut likt cirklarna på vattnet, ut till din närmaste omgivning. Som i sin tur påverkas positivt och sprider den vidare och så vidare. Du väljer vilket morfiskt fält du vill hämta information och kontakter ifrån. Ur detta morfiska fält kommer du bli servad med samma energi som du sänder ut. Därför är dessa tre punkter i compassion så otroligt viktiga. Du attraherar in det som du sänder ut.


Det här fotot jag tog för något år sedan och det påminner mig om att det växer nytt liv ut ur det gamla. Att det nya liv som väcks inom oss känner tacksamhet för den visdom den gamla delen gav. När dessa två viktiga delar förenas så smälter vi samman till en enda hel och vacker energi. Det är sann compassion för mitt varande.


Namaste / Maria


Foto: Maria Andreasson
Foto: Maria Andreasson

Foto av: Maria Andreasson