OmegaMannen - Hjärtats språkrör & Fredsambassadör

13.10.2017

Omega Mannen - Hjärtas Språkrör & Fredsambassadör

Omega-mannen är den polära motsatsen till Alfa-mannen. Alfa-mannen är den stereotypa "grottmanstypen", han vill sticka ut i en folkmassa och vara den som alla uppmärksammar. Han måste vara den starkaste, den snabbaste, den smartaste och bara den övergripande bästa helt enkelt. Alfa-mannen är konkurrenskraftig till max. Till skillnad från Alfa-mannen undviker Omega-männen risk och konfrontation. Faktum är att många Omega-män har lite avsmak för Alfa-männen. Medan de kan ha ett förtroende som liknar Alfa-mannens, behöver de inte vara i centrum för uppmärksamheten. Omega-män kan ha vänner och nära relationer men föredrar att utföra saker på egen hand utan hjälp av en grupp. Omega män brukar inte tillhöra några grupper och har ingen önskan om att vara ledare eller den mest framstående personen i en grupp. Däremot kan Omega mannen ses som en ledare och förebild genom att han helt lever utifrån sitt hjärta. Omega-mannen är den självklara ledaren som helt agerar utifrån hjärtat. Många män verkar i det dolda och har en inneboende längtan om att nå ut med sin viktiga kunskap.
Ju mer vi människor höjer vårt medvetande desto mer kommer fler män gå åt Omegamannens sätt att leva. När egot inte längre styr, utan du handlar och agerar helt utefter ditt hjärta då går du från Alpha till Omega.
Även en Alfa man har omegans mjuka, känsliga intelligens men den sidan är inte den primära för en Alfaman. Mer och mer vaknar vi upp ur det egocentriska samhället och inser värdet av Omegamännens kunskap och energi. Omega männen lever som de lär. Omega-män har relationer med människor från alla grupper och bär på stora resurser och färdigheter men behöver oftast stöd och engagemang från omvärlden att manifestera sin färdighet. Med detta sagt kan en omega man ha stor stolthet utan att det manifesterar sig som "ego". (Det finns alltid undantag.)
En Alfaman måste uppfattas av hans kamrater som den tuffaste, mest populära och smartaste. En Omegaman strävar inte efter och har inte heller behovet av sådana bekräftelser... En Omegaman vet redan och känner redan att han är allt det där och mer. Omegamannen har oftast ett ökat medvetande och en större förståelse om att allt hör ihop. Stor insikt om Universum och vår existens. Han måste inte få detta bekräftat från omgivningen.
Omegamannen ses som den fredsälskande mannen som om han får stöd vågar öppna upp mer och ta plats. Våga göra sin röst hörd för den stora massans skull. Omegamannens eget bekräftelsebehov är inte det primära här utan det är att stödja dessa män till att kliva fram med deras djupa kunskap och insikter. Vår värld behöver fler Omegamän att våga träda fram.
Många Omega-män har ett högt utvecklat medvetande och detta är också en av anledningarna till att dessa män inte syns lika tydligt ute i vårt samhälle än så länge. Detta håller på att förändras, då vi går mot att leva utefter hjärtat istället för vårt egocentriska jag. Fler Omega-män kommer våga träda fram och visa sin kunskap genom sitt ödmjuka sätt att leva. Men det krävs mod.

Jag har genom mina kanaliseringar fått till mig att många av de stora namnen på världsmän är Omegamän tr0ts att de av omvärlden uppfattas som Alfa-män pågrund av deras position och påverkan på oss människor. Några av dessa kända Omega-män är till exempel: Nelson Mandela, Dalai Lama, Tenzin Gyatso, Panchen Lama, Siddharta Guatama, Mahatma Gandhi (Mohandas Karamchand), Yeshua, Black Elk mfl. Män som levt utefter sitt hjärta och ett högre medvetande. Man ser ett tydligt mönster som förbinder dessa män, nämligen den att deras längtan som driver dem sträcker sig långt utanför dem själva. De arbetar för den stora massan, öka medvetenheten, öppna upp hjärtat, släppa egot.
Personer som under brutala omständigheter kidnappats, torterats och även mördats för att de ansetts som stora hot. Trots att de var/är högst andliga och fredslevnads människor. Men deras påverkan genom deras enkla varande väcker rädslan hos de maktstyrda. Men makt kan inte kväva hjärtats läkande och kraftfulla energi från att komma till uttryck. Dessa Omegamän fortsätter sitt arbete fast i det dolda och tysta. De har "valt" att under den här själsresan implementera ljuset och kärleken även på de mörkaste ställen på vår Jord. Även fast att många av de mer kända Omega-männen rent fysiskt lämnat sin reinkarnation så är jag övertygad om att de är närvarande även dessa tider i någon form. 

Jag har träffat många Omega-män, särskilt de senaste åren har jag varit tillräckligt medveten för att se och känna in dessa män. Som med sina stora hjärtan och sin enorma kunskap sprider sitt ljus på sitt alldeles egna vis. Vissa är mer framtonade och står på scener, andra mer tillbaka.  Fäder, bröder, vänner, kollegor, mentorer ja listan kan göras lång. Vissa delar med sig genom deras sätt att vara, genom sitt kroppsspråk, bildspråk, texter, ord och sång. Något de alla verkar ha gemensamt är att de haft en tuff resa på något plan. Vilket i sin tur berikat dem med viktiga själsverktyg så att de i sin tur kan hjälpa andra i liknande situation att lyfta sig och bli sitt allra högsta jag. Ett engagemang utöver det vanliga med att vilja få mänskligheten till att vakna upp och inse att allt hör ihop. Att vi kan göra skillnad genom att leva ur hjärtat. Att vara sann mot sig själv. Det jag också märkt hos dessa Omega-män är en underliggande rädsla att ta plats. Ta plats i sitt egna liv. Dessa män behöver stöttning till att våga vara dem de är fullt ut. Vi måste stötta dessa viktiga Omega-män så att de kan träda fram och hjälpa mänskligheten till att höja medvetenheten. Detta är så viktigt!

// Maria Andreasson

Delar här ett youtubeklipp angående Omegamän.

Namaste / Maria