Tecken på att din frekvens har uppgraderats & din medvetenhet ökat.

10.10.2017

Tecken på att din frekvens har uppgraderats & din medvetenhet ökat.


* Högre sensorisk perception.

Din intuition utvecklas nu i en snabb takt och dina andra högre sinnen såsom klärvojans och klarhörande kan ta fart.
Dessa högre sinnen gör det möjligt för dig att få tillgång till information och visdom som annars skulle vara otillgänglig med hjälp av ditt rationella sinne. Harmoniska lucida drömmar och utanförkroppen resor (astralresor) är också ett sätt att få tillgång till högre dimensionell information.

* Ditt Själs syfte.

Med dina högre sinnen aktiverade blir det nu kristallklart vad din själ har som mål.
Nu vet du inte bara vad ditt uppdrag här på Jorden är utan fullgör det även genom hur du agerar när du går på din själsväg. Du uppfyller dina grundläggande mänskliga behov av din 3dimensionella fysiska kropp och genom att implementera in den 5dimensionella frekvensen vidgar du dina sinnen och kan således få tillgång till mer av hela dig i detta Jordeliv. Du känner stort ansvar i att hjälpa andra till att öka deras medvetande. Du har även en större förståelse av ditt monadiska ursprung.

* Möte med din själsfamilj.

Din frekvens har lockat till dig personer som resonerar med dig på själsnivå. När du möter dessa individer känner du en stark och obestridlig relation med dem, som om du träffat dem tidigare (från ett tidigare liv). Även om de bor på andra sidan världen är de andliga banden mellan er så starka att år kan gå och när ni möts igen är det som att ni aldrig varit ifrån varandra.

* Möt din Tvillingsjäl eller din Själsfrände.

När du är i ett förhållande med din tvillingsjäl eller din själsfrände framhävs och förstärks era respektive bästa egenskaper. Dessutom fungerar ni som varandras spegelbilder, ni ser i varandra det som ni själva behöver jobba med inom er själva. En sådan här relation främjar er fria tillväxt, era egna bidrag och en högre kärlek och uppfyllnad av era själsliv. För att kunna manifestera ett sådant här förhållande krävs det att man har gjort sig fri från tidigare relationer och karmiska band.

* Synkroniciteter och accelererande manifestationer - din relation med universum och livet är uppenbart.

Dina frågor besvaras genom synkronicitet och kraften i dina högre sinnen gör att du lätt kan avslöja dolda meddelanden. Du hittar meddelanden och svar i böcker, ute i naturen och till och med i slumpmässiga konversationer. Du blir också medveten om hur stark och kraftfull din avsikt blivit. Vad du än fokuserar på manifesteras mycket snabbare än någonsin förut.

* Du tar ansvar för din egen lycka.

När du förkroppsligar ditt högre jag inser du hur kraftfull du är och hur du kan skapa din egen verklighet genom dina tankar och känslor. (affirmationskraften)
Du tar nu fullt ansvar för din egen lycka och välmående och du kliver ut ur offermentaliteten och slutar skylla på andra människor, regeringen eller andra externa källor. Du tar nu aktivt ansvar och kontroll över ditt eget helande och din evolutionära process.

* Du välkomnar ALLA känslor.

Äntligen har du kunnat släppa taget om alla komprimerande föreställningar om att vissa känslor är "dåliga" eller "negativa" och istället för att skjuta dem känslorna ifrån dig alternativt trycka undan dem så välkomnar du dem. Du låter dessa känslor flöda genom dig, du möter dem, du ser dem och du möter dem ur självkärlek till dig själv. Du släpper dem fria. Du omformar ilskan till passion eller motivation. Du har lätt att empatisera med andra samtidigt som du kan hålla ditt egna space och integritet.

* Verklighetens holografiska verklighet.

Den holografiska naturen hos verkligheten är kodad inom dig och du har tillgång till allt. För dig är det uppenbart att vi lever i en flerdimensionell matris och att du har en multidimensionell anatomi. Du känner dig dragen till helig geometri.

* Alkemisk och helande kraft.

Du har lärt dig hur du genom att medvetet rikta ditt fokus och genom att manipulera energin kunna avlägsna energi blockeringar. Du ansluter dig med lätthet till ditt högre jag och frigör komprimerande energier som hindrar din andliga utveckling. Du hjälper ofta andra i sitt helande och uppstigningsprocessande.

* Du aktiverar ditt DNA

DNA-aktivering är en process för att ackumulera mer ljus i ditt morfogenetiska fält genom att aktivera de vilande DNA-strängarna som motsvarar ditt Högre Jag. Du har en 12-strängad DNA-mall som tillåter 12 dimensioner av medvetande. DNA-aktivering är nyckeln till andlig uppstigning och utförandet av ditt Högre Jag. Det är vanligt att en person som genomgår en DNA-aktivering gradvis upplever alla andra tecken som jag nämner i denna text.

* Ovillkorlig Självkärlek.

Din 4:e DNA-sträng motsvarar ditt hjärtchakra. En av de främsta fördelarna med en DNA-aktivering är att man får tillgång till och förkroppsligar ett tillstånd av ovillkorlig självkärlek. Du behöver inte längre få det behovet tillfredställt från din omgivning. Istället fyller du på dig själv med dig själv. En känsla av helhet börjar utvecklas och du älskar alla aspekter av dig själv, inklusive dina skuggsidor.

* Dina skuggor integreras och transcenderas.

Våra obearbetade skuggor är det som i största mån orsakar självsabotage och får dig att själv orsaka kaos och drama i ditt liv. Skuggorna föds genom att du tar beslut som inte är anpassade efter ditt Högsta Jag och manifesteras då som omvända koder i ditt DNA.

* Frekvensresonans

När du höjer i frekvens kommer du märka att vissa människor i din omgivning börja falla ut ur din holografiska verklighet. Du förstår att era frekvenser inte längre matchar varandra. Detta kan även visa sig gälla din arbetsplats, boende etc. Du skiftar ditt morfiska fält varpå du inhämtar information och attraherar in händelser och människor ifrån. Nu börjar du locka till dig personer, platser, tider, saker och händelser som vibrerar i samma frekvens som dig och som är i linje med ditt Högre Jag.

* Ärlighet

Du är ärlig gentemot dig själv genom att säga nej till andra människor när din inre vägledning visar dig att detta inte är i samklang med ditt Högsta bästa. Du är inte rädd för andras reaktioner och du är trogen mot dig själv. För varje gång du är ärlig och sann mot dig själv känner du dig mer kraftfull och du omfamnar konsten att kunna ge ett ärligt "JA" när universum levererar vad du vill ha. Ett JA från hjärtat.

* Harmoniska familjeförhållanden.

Du har rensat energiband och karmiska band med din familj så att ni är fria att älska i detta jordeliv. Du bryter gamla återkommande relationsmönster och du möter dina familjemedlemmar där de befinner sig och du accepterar och älskar dem precis så som de är.

* Ingen skuld, ingen skam

De två lägsta frekvenserna som bidrar till energi blockeringar i mänskligheten är skuld och skam. Du har slutat identifiera dig med skuld och skam. Du har ökat din medvetenhet och frigjort dig från sådant som inte längre servar ditt Högsta Jag.

* Beslut tagna i linje med ditt Högsta Jag.

Du väljer att aktivt ta dina beslut som är i linje med din Själs väg och ditt Högsta Jag istället för att som tidigare ta beslut baserade på rädsla, rättfärdighet, bekräftelsebehov. Du är fullt medveten om ditt Högsta Jags intentioner som är ovillkorslös kärlek, samarbete, evolution, orsak och verkan och den fria viljan.

* Inre och yttre överflöd

Du har förkroppsligat ett 5dimensionellt tillstånd av inre överflöd som reflekteras i din 3dimensionella holografiska verklighet. Du försöker inte längre extrahera kärlek, godkännanden och uppskattning från din omgivning då du har allt det här inom dig. Du är din egen källa. Lyckan bor inom dig. Du har trancenderat energin i att pengar är "onda" och du vet att pengar endast är energi. En energi som är uppbyggd av medvetenhet precis som allt annat. Du njuter av finansiellt överflöd för att kunna skapa en mer harmonisk verklighet för dig själv och andra.

* Sinnet kopplad ur matrisen.

Ett tecken på att ditt sinne har kopplats ur matrisen är att du nu tydligt kan se den dolda agendan för dem som vill styra den här planeten. Du resonerar inte längre med nyheterna och deras "officiella historia". Din inre sanningsdetektor kan känna när någon ljuger och du har blivit immun mot de lågfrekventa strategierna och implantat som ständigt försöker säga att du inte duger. Obehaglig konsumtion och mänsklighetens egoistiska mentalitet verkar absurt för dig.

* Du är din egna Guru.

Du har insett att du är en medskapare med gudomlig natur och således din egna Guru. Du har slutat sätta upp andra på piedestal. Du inser att din mentor är en reflektion på din egna obegränsande potential. Du har blivit din egen mästare i din egna verklighet.

* Tacksamhet

Du känner stor tacksamhet och den känslan multiplicerar vad du än har och ger dig ännu mer positiva erfarenheter. Din attityd är tacksamhet och du känner tacksamhet även för de utmaningar och svårigheter som är oundvikliga i livet. Du ser dem som möjligheter till tillväxt.

* Misstag hör till livet

Du vet och känner dig trygg i vetskapen om att misstag hör till livet och är en del av lärandeprocessen. Du har humor och tar inte dig själv på blodigt allvar. Du ger plats åt ditt inre kreativa barn.

Namaste / Maria Andreasson