Kanalisering: den 14 September 2017

14.09.2017

Moder Jord öppnar nu sin innersta kärna med viktiga mineraler som för länge sedan blivit utarmade på jordens yta. Dessa så kallade Lemurien-mineraler är viktiga byggstenar för omvandlingen av våra fysiska kroppar.

Det har upptäckts att jordens inre kärna är tudelad och denna tudelade kärnan har koppling till Atlantis, men en ännu spännande upptäckt är att jordens inre gömmer ännu en kärna, vilken är kopplad till Lemurien. Atlantisenergin var från början hel, men separerades när laserenergin missbrukades. Det var även då vår och jordens inre kraft stängdes ner. Eftersom våra celler har samma uppbyggnad som jordens inre skadades vid denna tudelning också cellmembranet eller det så kallade skalet runt våra celler.

I den pågående frekvenshöjningen här på jorden har nu en portal bortom Orion öppnats till ett annat superuniversum. Genom denna portal flödar en ny matris av elektroniskt ljus laddat med högfrekvent energi in i vårt universum och jord.

Dessa ljuspartiklar förs via denna portal ner genom våra högre kosmiska chakran in i vår tallkottskörtel där våra andliga molekyler aktiveras, dessa molekyler hjälper oss att höja vår frekvens för att återigen öppna oss för en högre nivå av medvetenhet. Ju fler vi är som nu är redo att öppna oss för dessa nya energier desto mer högfrekvent energi kan vi föra in i jorden, vilket läker våra celler och smälter samman den itudelade Atlantiskärnan till EN.

Det är genom denna inre läkning av den tudelade Atlantiskärna som vi kommer att få kontakt med den innersta Lemuriska kärnan, vilket också kommer att läka det skadade skalet runt våra celler. Det är tudelning av Atlantiskärnan som orsakat en inre separation av manligt och kvinnligt där energier som kontroll, makt, misstro, avund, dömande, utnyttjande, missbruk, otillräcklighet samt förminskning och försvagning av de feminina energierna gjort sig gällande. Även många av oss ljusvarelse har vänts mot varandra i denna separation och motarbetat varandra istället för samverka. Det är först när Atlantishalvorna slutits samman som vi kan återfå den totala balansen av manligt och kvinnligt samt återföra den inre centrala kraften och medvetenheten om helhet och vikten av samverkan. 
Det är genom denna inre läkning av den tudelade Atlantiskärna som vi kommer att få kontakt med den innersta Lemuriska kärnan, vilket också kommer att läka det skadade skalet runt våra celler. Det är tudelning av Atlantiskärnan som orsakat en inre separation av manligt och kvinnligt där energier som kontroll, makt, misstro, avund, dömande, utnyttjande, missbruk, otillräcklighet samt förminskning och försvagning av de feminina energierna gjort sig gällande. Även många av oss ljusvarelse har vänts mot varandra i denna separation och motarbetat varandra istället för samverka. Det är först när Atlantishalvorna slutits samman som vi kan återfå den totala balansen av manligt och kvinnligt samt återföra den inre centrala kraften och medvetenheten om helhet och vikten av samverkan. 
I denna inre läkningsprocess på cellnivå kommer även två nya DNA-trådar skapas i vår 13 DNA-spiral. Materian i de två trådarna består av dessa nya mineraler och ljuspartiklar. Den 14:e (atlantissträngen) kommer att hjälpa oss att läka själen och alla de obalanser och störningar som skapats i våra hormoner av tidigare obearbetade liv som själen bär på. 15:e (lemuriensträngen) hjälper oss att bli fria från ego det är först genom denna befrielse som vi kan öppna våra obegränsade sinnen och till fullo rena våra hjärtan så att vi återigen på ett medvetet plan kan träda in i högre dimensioner och världar och ta emot den kunskap och utbildning som väntar oss där. Sammansättningen i dessa två nya strängar startar tillsammans en fusion och inre reaktion som löser upp energier med lägre resonans av dualitet, separation och negativitet som har lagrats i våra fysiska, emotionella och mentala kroppar.
Atlantiskärnan roterar i riktningen norr till söder, materian i denna kärna är flytande. Den inre Lemurienkärnan roterar i riktningen öst till väst, materian i denna kärna är fast. När dessa två krafter närmar sig varandra kommer jordens poler att förflyttas, vilket gör att vi går in i ett nytt skifte. Det är detta inre skifte som orsakar många av de naturkatastrofer som just nu sker runt om i världen. Jordens 5D magnetism utgår från denna innersta Lemuriska kärnan och genom föreningen av mineraler och de inkommande andliga partiklar som möts i våra celler kommer vi att skapa ett nytt 5D elektromagnetiskt enerigfält inifrån och ut där våra hjärtan kommer att bli en magnetism för kärleken. Denna pågående process kommer att förstärkas via aktiveringen av Golden-Diamond Flower of Life Labyrinten som kommer att invigas höstdagjämningen 22 september i Varberg. Detta energiarbete är en stor hjälp för oss att omvandla vår fysiska kropp till en lättare och eterisk form, vilket också hjälper Moder Jord i denna inre transformation och omvandling till 5:e dimensionen.

Den innersta Lemurienkärnan innehåller 85% järn, 10% nickel, 5% utgörs av svavel, syre och kisel. Kisel är en viktig komponent i denna förening, vilket också kallas för universalmedel. Kisel finns i naturen där strukturell styrka, elasticitet och flexibilitet krävs och har därmed inte bara stor betydelse för oss utan också för både djur och växter. Dessa ingredienser i olika kombinationer med andra vätskor skapade under jordens utveckling och evolution unika kristaller och ädelstenar med speciella egenskaper och funktioner. Genom energiarbetet den 22 september kommer vi med labyrintens effektfulla vibrationer att återaktivera denna kraftfulla energi och frisätta den från kärnans inre.

Då kiselsyra finns i de allra minsta marina organismerna, som fanns i urhavet för redan 80 miljoner år sedan kommer detta energiarbete av jordens inre kärna även påverka ljuskoderna i vattnet. Genom magnetismen i den Lemuriska kärnan laddas kvartsanden på havsbotten, vilket kommer att höja vattnets frekvens av diamantljus.

Även vattnet i våra kroppar kan aktiveras genom att ladda dricksvattnet med kvartskristaller detta vatten kommer rensa cellerna och överföra kristallint ljus för att belysa det cellulära minnet av vårt högsta Gudomliga syfte.

Texten om denna information har kanaliserat av Maria Andreasson & Angela Johnsson